28.10.2013

Jakub Juračka: Jaké existují překážky v podnikání pro provozovatele lanové dopravy ČR

Je to především nestabilní podnikatelské prostředí ČR. Přestože většina ceníků v lyžařských areálech je schválena, stále není jasné, zda prošla novela zákona o DPH a bude pokračováno ve snížené sazbě 15 % a základní 21 %, případně zda od 1. 1. 2014 bude platit jednotná sazba DPH 17,5 %. O nejistotě, která panuje díky předčasným volbám, není třeba se více rozepisovat.

 Dále jsou to církevní restituce. Významná část zejména moravských lyžařských středisek leží na tzv. „restitučních nárocích církve“. Dlouhodobě se snažíme najít cestu k tomu, aby Lesy České republiky, případně další státní úřady prodaly majitelům lyžařských areálů pozemky pod jejich investičními celky a neroztáčely zvyšující se spirálu nájmů, které v některých oblastech narostly během 5 let až o 1000 %! Nové projekty stojí, protože zpochybňování restitučního zákona nastolilo situaci, kdy ani církve jako potenciální nabyvatelé, ani stávající správci těchto majetků nejsou oprávněni jednat s nájemci o stavebních a jiných rozhodnutích, což blokuje další rozvoj a ohrožuje stávající investice.

 A v neposlední řadě je nutno říci, že podnikatelé v cestovním ruchu velmi těžko shánějí peníze. Bez peněz není investic a cestovní ruch je průmysl s vysokým podílem zaměstnanosti a výběru daní. Přesto se stále podporuje průmysl těžký a na cestovní ruch se zapomíná. Ocenili bychom, kdyby se opět nastartovaly úvěry s programy, jako byl ČMRZB program „Záruka“ či jiná podpora, která by umožnila profinancovat budování infrastruktury.

 Několik projektů, které měly předschválené financování z ROP, skončilo na papíře, protože na tyto projekty nebylo poskytnuto financování, případně bylo v tak vysoké úrokové míře, že příjemce dotace tuto musel odmítnout. Tady je tedy nutno také hledat jednu z příčin, proč je Česká republika tak neefektivní v čerpání peněz z EU.

Zdroj: www.ttg.cz