Asociace lanové dopravy, z.s. (ALDR ČR) je nezávislou, nepolitickou, samostatnou a nedotovanou organizací, která profesionálně sdružuje provozovatele lanové dopravy, podnikatele na horách a některé horské městské a obecní úřady, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Asociace vznikla 25. dubna 2012 změnou názvu z původní organizace Svaz provozovatelů lanovek a vleků (SPLV). Ten byl založen v červnu roku 1990 v Harrachově a v době svého vzniku měl 28 členů. Asociace k dnešnímu dni sdružuje více než 140 členů, někteří z nich vlastní i několik lyžařských areálů, proto je dopad činnosti ALDR na členskou základnu zesílený a aktivity ALDR pokrývají celou Českou republiku.

Svojí činností ALDR plně navazuje na působení SPLV.

Hlavními činnostmi jsou:

  • informační a propagační činnost - činnost směřující k podpoře lanové dopravy a turismu v ČR, pravidelně vydává Informační bulletin, měsíčník pro své členy a ostatní zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, na svých webových stránkách pravidelně publikuje nejnovější informace, které se týkají činnosti asociace, horského průmyslu, ale i turismu v ČR obecně
  • koordinační činnost – koordinuje společné aktivity svých členů, připravuje návrhy na specializované hromadné projekty
  • zvyšování kvalifikace a odbornosti – pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů a konferencí
  • pomáhá řešit aktuální problémy členů asociace
  • právnická činnost – zajišťuje specifikaci norem potřebných pro provoz lyžařských areálů, vytváří podmínky pro zajištění právní analýzy a právní pomoci členům asociace, sleduje změny v české a evropské legislativě
  • spolupracuje s dalšími institucemi a společnosti z oblasti cestovního ruchu

Asociace také reprezentuje zájmy subjektů českého horského průmyslu na mezinárodních setkáních a veletrzích, navazuje zde důležité kontakty a veškeré získané poznatky předává svým členům. ALDR je také jedním ze zakládajících členů Fóra cestovního ruchu, které je založeno v souladu s koncepcí cestovního ruchu 2014 – 2020, schváleného vládou v roce 2013.

ALDR má mimo stálé členy i partnerské organizace a instituce, kterými jsou: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Drážní úřad a další. ALDR se v rámci projektu NSP/NSK podílí na tvorbě kvalifikačních stndardů v rámci Sektorové rady pro  ostatní zařízení a cestovní ruch. ALDR je členem několika pracovních skupin, které např. pomáhají s tvorbou nové legislativy, proto Drážní úřad nebo Ministerstvo dopravy využívají jejich zkušeností. Od roku 2011 je členem evropské lanovkářské asociace FIANET, která sdružuje lanovkářské asociace jednotlivých zemí a podílí se na tvorbě zákonů EU.  Díky tomuto členství má ALDR přístup k důležitým informacím, které pak mohou konzultovat se spolupracujícími orgány v ČR a pomáhat tak vytvářet lepší legislativní podmínky pro subjekty působící v horském průmyslu.

Nejvyšším orgánem ALDR je Valná hromada složená ze všech řádných členů ALDR. Valná hromada volí představenstvo složené z 8 zástupců jednotlivých pohoří v ČR – Krkonoše, Krušné hory, Jizerské hory, Orlické hory, Jeseníky, Šumava a Beskydy, ostatní provozovatele mimo níže vyjmenovaná pohoří zastupuje v představenstvu prezident ALDR pan Jakub Juračka. Představenstvo zodpovídá členské základně za plnění přijatého programu mezi jednotlivými jednáními Valné hromady, které se konají minimálně jednou ročně.

 

Akce

03.09.2024 - 05.09.2024

Wellness Hotel Bouda Máma, Pec p. Sněžkou

Školení pracovníků elektro LD