V následujícím dokumentu naleznete verzi technické zprávy schválenou Drážním úřadem ČR, od roku 2013

Připojené soubory