Asociace lanové dopravy, z.s. (ALDR ČR) je nezávislou, nepolitickou, samostatnou a nedotovanou organizací, která profesionálně sdružuje provozovatele lanové dopravy, podnikatele na horách a některé horské městské a obecní úřady, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Asociace vznikla 25. dubna 2012 změnou názvu z původní organizace Svaz provozovatelů lanovek a vleků (SPLV). Ten byl založen v červnu roku 1990 v Harrachově a v době svého vzniku měl 28 členů. Asociace k dnešnímu dni sdružuje více než 140 členů, někteří z nich vlastní i několik lyžařských areálů, proto je dopad činnosti ALDR na členskou základnu zesílený a aktivity ALDR pokrývají celou Českou republiku. Svojí činností ALDR plně navazuje na působení SPLV.

     

      Činnost Asociace lanové dopravy ČR se dělí do několika kategorií:

 

  • informační a propagační (např. vydávání odborného časopisu Informační bulletin ALDR, pořádání tiskových konferencí, vydávání tiskových zpráv, vedení evidence o lanovkách a vlecích, shromažďování informací z tuzemských i zahraničních zdrojů),
  • odborná (např. pořádání různých školení, kurzů - školení obsluh lyžařských vleků, školení náčelníků lanových drah a jejich zástupců, školení revizních techniků, školení zaplétačů ocelových lan),
  • koordinační (spolupráce s výrobními podniky, s centrálními a místními orgány, zpracovávání odborných posudků, spolupráce při řešení legislativních problémů atd.),
  • komerční (pořádání mezinárodního veletrhu horských technologií InterMountain, pořádání kongresu se zaměřením na aktuální témata v oboru, realizace marketingových a propagačních programů pro firmy, které chtějí oslovit podnikatele na horách, zprostředkování prodeje či koupě horských technologií prostřednictvím "Burzy" atd.)
Organizace ALDR

(další informace viz. Stanovy ALDR)

    Nejvyšším orgánem Asociace lanové dopravy ČR je Valná hromada (VH ALDR), která volí Představenstvo ALDR.  VH ALDR je složena z řádných členů Asociace. Představenstvo ALDR je osmičlenný a jednotlivé české hory v něm mají své zastoupení. Představenstvo ze svého středu vybírá předsedu Asociace. V současné době je předsedou pan Jakub Juračka. Představenstvo zodpovídá členské základně za plnění přijatého programu mezi jednotlivými jednáními Valné hromady, které se konají jednou ročně (většinou v duben, květen).

Složení VV ALDR pro období IV/2011 – IV/2015 je následující:
Jakub Juračka - prezident (ostatní provozovatelé mimo níže vyjmenovaná pohoří)
Milan Goč - víceprezident (Krkonoše)
Petr Voráček - člen (Krušné hory)
Jan Petrásek - člen (Jizerské hory)
Stanislav Hýbl - člen (Orlické hory)
Dalimil Mika - člen (Jeseníky)
Radek Procházka - člen (Beskydy)
Jiří Fastner - člen (Šumava)

    Administrativní a další související činnost Asociace vykonává kancelář ALDR ve složení:

Olga Piskáčková
Eva Šťastná

Kdo se může stát členem ALDR

Členem Asociace se může stát každá fyzická či právnická osoba, jejíž činností je provozování lanové dopravy.

Jak se stát členem ALDR

   Zájemci o členství v Asociaci si mohou na adrese kanceláře písemně či telefonicky požádat o zaslání formuláře přihlášky do Asociace, případně si přihlášku vytisknout z našich stránek. Po zaslání vyplněné přihlášky do kanceláře Asociace a zaplacení členského příspěvku se subjekt stává členem ALDR. Přijetí každého nového člena potvrzuje Valná hromada ALDR.

 Proč se stát členem ALDR?

 

    Mezi výhody člena ALDR patří:

  • bezplatný běžný informační servis o výrobcích horských technologiích, cestovním ruchu, revizních technicích atd.,
  • bezplatné zasílání odborného časopisu Informační bulletin ALDR (vychází 2x ročně),
  • možnost účasti na akcích, které jsou pořádány výhradně pro členy ALDR a obchodní partnery,
  • možnost získání slev na ostatních akcích, které Asociace pořádá,
  • sounáležitost k odbornému sdružení podobně zaměřených organizací atd.

Další články...