Přihlášku do ALDR naleznete na této stránce

Členství v ALDR je dobrovolné a nové subjekty, které chtějí vstoupit vyplní přihlášku, kterou naleznete na této stránce. Přihlášku odešlete na adresu kanceláře ALDR a následně obdržíte výzvu k úhradě. Členem asociace se subjekt stává v okamžiku zaplacení příspěvku.

V současné době, je výše členského příspěvku stanovena na 6.000 Kč za jeden rok pro každý členský subjekt.


 

Připojené soubory

Další články...