Upozornění ALDR pro provozovatele

Vážení provozovatelé,

podařilo se nám odhalit, že skiareály navštěvuje falešný inspektor, který vystupuje pod hlavičkou Drážního úřadu, s falešnou průkazkou na jméno "Korpas".

Dohled nad provozovateli lyžařských vleků vykonává Drážní úřad a nad lanovkami také Drážní inspekce, nicméně u Drážního úřadu zpravidla dohled nad lyžařskými vleky se provádí po předem oznámené skutečnosti. Dozor může být vykonán i bez oznámení v menším počtu. V daném případě pak po zjištění nedostatků následuje výzva k jejich odstranění.

Osoby, které za Drážní úřad tento dozor vykonávají, najdete v kontaktech DÚ.