18.02.2020

ALDR vyškolí první řidiče sněžných pásových vozidel!

Asociace lanové dopravy zve na první školení pro získání profesní kvalifikace Řidič sněžných pásových vozidel, které se uskuteční ve dnech 18.-19.3.2020 na Červenohorském sedle v Jeseníkách.

ASOCIACE LANOVÉ DOPRAVY

VÁS ZVE NA ŠKOLENÍ K ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

ŘIDIČ SNĚŽNÝCH PÁSOVÝCH VOZIDEL

 

TERMÍN: 18. -19. 3. 2020

MÍSTO: Hotel Červenohorské sedlo, Kouty nad Desnou 80, 788 11 Loučná nad Desnou  

UBYTOVÁNÍ: Dvou (a více) lůžkové pokoje typu Standart nebo Superior

STRAVA: Plná penze, coffeebreaky během přednáškových bloků

CENA:

Ubytování s plnou penzí - Pokoj STANDARD: 1.800 Kč

Ubytování s plnou penzí - Pokoj SUPERIOR: 2.000 Kč

Školné: ČLENOVÉ ALDR* 4.990 Kč vč. DPH, OSTATNÍ 8.990 Kč vč. DPH

Platba: na základě zálohové faktury zaslané elektronickou formou na uvedený email v přihlášce na školení

*Podmínkou je uhrazení členského příspěvku na rok 2020.

Cena za školné zahrnuje:

Odborné přednáškové bloky, náklady na praktický výcvik se sněžným pásovým vozidlem (rolba, skútr), poplatek za závěrečnou zkoušku, vystavení certifikátu o získání profesní kvalifikace.


PROČ ABSOLVOVAT ŠKOLENÍ:

Asociace lanové dopravy je jediná autorizovaná osoba.

Kvalifikace Řidič sněžného pásového vozidla je součástí systému Národní soustavy kvalifikací ČR.

Získáte celostátně uznávané a na pracovním trhu také velmi vyhledávané osvědčení.

Získáte nové dovednosti v řízení a obsluze pásových vozidel.

Zdokonalíte se v údržbě a ošetřování pásových vozidel.

Budete moci konzultovat provoz a údržbu Vašich pásových vozidel s odborníky s mnohaletými zkušenostmi z oblasti servisu pásových vozidel.

Jako držitel profesní kvalifikace zvyšujete svou odbornou způsobilost, kterou lze uplatnit kupříkladu při řešení pojistných událostí při škodách na majetku či újmách na zdraví osob způsobených provozem sněžného pásového vozidla (v zahraničí běžná praxe, v mnohých státech povinné).


PROGRAM ŠKOLENÍ:

Středa 18. 3. 2020

9:00 – 10:00 příjezd, ubytování, prezence

10:00 – 12:00 I. přednáškový blok

12:30-13:30 oběd

14:00-18:00 II. přednáškový blok

18:30 večeře

od 19:30 samostudium, příprava na závěrečné zkoušky, individuální konzultace

Čtvrtek 19. 3. 2020

do 9:00 snídaně

9:00-12:00 praktický výcvik, praktická část závěrečné zkoušky

12:30-13:30 oběd

14:00 – 16:00 ústní závěrečné zkoušky


JAK SE NA ŠKOLENÍ PŘIHLÁSIT:

Postačí vyplnit přihlášku (viz níže) a zaslat oskenovanou na emailovou adresu info@aldr.cz nebo objednat školení přes Eshop ALDR.

Vaši registraci Vám potvrdíme emailem.

Registrace je platná okamžikem uhrazení zálohové faktury.

Pokud máte potíže s přihlášením, kontaktujte prosím kancelář ALDR na tel. +420 773 511 051, info@aldr.cz, informace podává Mgr. Adam Jarmar.

PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ:

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY:

Každý uchazeč před zahájením školení předloží k ověření platný řidičský průkaz minimálně sk. B.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/zasnezovac#zdravotni-zpusobilost).


VÝSTUP ZE ŠKOLENÍ:

Uchazeč skládá státní závěrečnou zkoušku před komisí složenou ze zástupců autorizované osoby. Závěrečná zkouška se skládá ústní a praktické části. Po jejich úspěšném složení získá absolvent certifikát o získání profesní kvalifikace Řidič sněžného pásového vozidla (kód: 23-082-H).

Orientační okruhy ústní části závěrečné zkoušky

Struktura sněhové pokrývky a změnu jejích vlastností v závislosti na klimatických podmínkách.

Způsob úpravy sjezdové tratě v konkrétních podmínkách-rozdíly mezi ekologickou a ekonomickou jízdou.

Obsluha čerpacích (tankovacích) systémů souvisejících s provozem pásových vozidel, bezpečnostní aspekty manipulace s hořlavinami a ekologická kritéria pro dané prostředí a druh činností.

Charakteristika podmínek, které ovlivňují provoz v lyžařském areálu (klimatické podmínky, typická/atypická nebezpečí).

Zásady bezpečné jízdy pásového vozidla na sjezdové trati s lyžaři.

Značení a zabezpečení v zimních střediscích podle normy ČSN 018027 i s ohledem na to, že sněžná pásová vozidla jsou možný zdroj tzv. typických nebezpečí na sjezdových tratích

Organizace a postup záchrany v lyžařském areálu podle zadání modelové situace.

Orientační okruhy praktické části závěrečné zkoušky

Řízení sněžného pásového vozidla – rolby -  a provedení údržby sjezdové trati podle zadání.

Řízení sněžného pásového vozidla – skútru - a provedení jízdy podle zadání.

Kontrola technického stavu sněžného pásového vozidla – rolby -  a jejího příslušenství, navržení postupu odstranění provozních závad.

Kontrola technického stavu sněžného pásového vozidla – skútru - a jeho příslušenství, navržení postupu odstranění provozních závad.

Zpracování plánu údržby sněžných pásových vozidel a jejich příslušenství.