02.08.2022

ASB: Soutěž na lanovou dráhu v Praze zná vítěze. Londýnské studio zohlednilo okolí.

Vítězem jednofázové mezinárodní architektonické soutěže na podobu tří stanic a pěti podpěr plánované lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice se stalo londýnské studio William Matthews Associates, které stojí také za návrhy londýnské lanovky (London Cable Car), nebo modernizace nádraží London Bridge.

 

Mezinárodní otevřenou architektonickou soutěž vyhlásil v květnu letošního roku Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), jejím organizátorem bylo CCEA MOBA studio. Se svými referencemi se do ní přihlásilo 23 zájemců z devíti evropských zemí, z nichž porota vybrala pět týmů, jejichž úkolem bylo vypracovat architektonické návrhy všech tří stanic a pěti podpěr s ohledem na umístění budoucí lanovky a její okolí či přírodní reliéf.

Z předložených návrhů mezinárodní porota následně vybrala a ocenila tři nejlepší. První cenu obdržel britský tým William Matthews Associates ve spolupráci s Boele Architects a Expedition Engineering a za podpory konzultantů DCSA a Agile CE. Na druhém místě skončilo české seskupení ov architekti a studio Olgoj Chorchoj.

Na třetí pozici se umístila rakouská kancelář ZT GmbH – Studio Innsbruck renomovaného norského studia Snøhetta. Dalšími finalisty soutěže jsou Grimshaw International Limited z Londýna a studio DWAA z Varšavy. Vítězi náleží odměna 1,8 milionu korun. Jeho úkolem bude spolupracovat na celé přípravě projektu včetně výstavby samotné lanovky.

Nejlépe zapadají do okolí
Porota soutěže považuje za klíč k úspěchu vítězného návrhu jeho celistvost, kontextuální přístup a zohlednění okolních podmínek, a to jak přírodních, tak městských. Každá stanice má velmi dobrou šanci vhodně reagovat na své umístění při využití krajiny jako nedílné součásti návrhu.

„Vítězný návrh William Matthews Associates, který má zkušenosti i s londýnskou lanovkou, nejvíce zapadá do svého okolí mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi. Doufám, že již za několik let se budeme moci svézt tímto elegantním dopravním prostředkem, do kterého bude možné nastoupit ve třech stanicích. Na obou konečných umožní pohodlný přestup na navazující dopravní spojení a v případě mezistanice Troja půjde o stavbu umístěnou do krásného prostoru v blízkosti Vltavy a budoucího nového vstupu do Zoo Praha,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Bylo mi potěšením předsedat porotě této soutěže. Porota se musela rozhodnout mezi dvěma silnými návrhy. Jsem přesvědčen, že si Praha vybrala skvělý projekt. Přeji městu i vybranému architektonickému studiu hodně pozitivní energie při realizaci tohoto pro Prahu důležitého kroku vpřed v podpoře udržitelných způsobů dopravy,“ řekl Arjan Dingste, předseda poroty, hlavní architekt a ředitel nizozemského UNStudia.

Zdroj:https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/inzenyrske-stavby/soutez-na-lanovou-drahu-v-praze-zna-viteze-londynske-studio-zohlednilo-okoli/attachment/lan-dpp-cceamoba-1-misto-william-matthews-associates-boele-architects-a-expedition-engineering-vizualizace-stanice-troja-2500x2500-q75