04.12.2020

Česká lyžařská střediska se otevřou 18.12. 2020!

Na základě intenzivní spolupráce a soudržnosti Asociace lanové dopravy ČR (ALDR ČR), Unie horských povolání ČR (UHP ČR) a zastřešujícího nejsilnějšího profesního sdružení České unie cestovního ruchu (ČUCR) bylo dnes ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Janem Blatným, Ph.D. předesláno otevření českých lyžařských středisek.

Je nám velkým potěšením Vám sdělit, že naše společné intenzivní vyjednávání a soustavné úsilí přesvědčit státní správu, že provozovatelé českých lyžařských středisek jsou připraveni přijmout zvýšená hygienická opatření a otevřít návštěvníkům své provozy, vedlo k pozitivnímu rozhodnutí minstra zdravotnictví a příslušných orgánů. Po předložení všech materiálů, argumentů a zodpovězení palčivých otázek, na které ALDR díky své 30leté historii znala odpovědi, se podařilo dosáhnout cíle, který byl ještě před pár dny v nedohlednu.


Provozovatelé lyžařských středisek tak mohou pokračovat v přípravách na zimní sezónu bez nejistoty, zda budou dosud vynaložené náklady vyrovnány, a chystat svá střediska na příjezd prvních lyžařů.


ALDR děkuje všem, se kterými v posledních týdnech vedla intenzivní jednání, za podporu a váží si jejich pozitivního přístupu a vnímání pozice horského cestovního ruchu.