Asociace lanové dopravy získala přes Centrum zahraniční pomoci Ministerstva financí ČR v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce grant na projekt „Mezinárodní spolupráce za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých hor“. V rámci této spolupráce jsme podepsali partnerskou smlouvu se švýcarským lanovkářským svazem Seilbahnen Schweiz.                   

  Celý projekt je zaměřen na zvýšení kreditu českých hor, kvalitu služeb, péči o zákazníka, infrastrukturu služeb a její propojenost ve skiregionech, marketing a činnost zahraničního svazu.

Spolupráce je zaměřena na přebírání zkušeností s činností zahraničního svazu a s rozvojem odbornosti vedoucích lanových drah.

  V rámci projektu byly v České republice uspořádány odborné přednášky zástupců vedení Seilbahnen Schweiz, které si mohli účastníci školení vedoucích provozu lanových drah vyslechnout dne 16. 5. 2012 v Clarion Congress hotelu v Ústí nad Labem.

  Následovala studijní cesta českých odborníků úzce spjatých s lanovou dopravou do Švýcarska v termínu 11. 6. - 15. 6. 2012. Cílem cesty bylo praktické seznámení s provozem zahraniční partnerské organizace.

  Posledním výstupem projektu byla brožura s informacemi, jak zvýšit konkurenceschopnost českých hor. Její elektronickou verzi v českém i německém jazyce najdou zájemci na stránkách www.aldr.cz pod odkazem „Odborné publikace“.

  Ještě v roce 2012 zažádala Asociace lanové dopravy o grant na pokračování výše uvedeného projektu a opět přes Centrum zahraniční pomoci MF ČR v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce získala grant, tentokrát na projekt s názvem „Zvýšení atraktivity horského turismu díky posílení švýcarsko-české spolupráce a přenosu know-how“.

   Hlavním cílem projektu, který bude realizován v průběhu roku 2013, je podpora turismu na českých horách. Důraz byl kladen především na změnu systému vzdělávání odborníků působících v horském průmyslu. V rámci projektu budou uskutečněny tyto aktivity:

-  vzdělávací školení pro české odborníky ve švýcarském Meiringenu,

-  vytvoření výukového materiálu – učebnice pro česká školení v oboru osobní

    lanové dopravy,

-  seminář, jenž bude zaměřen na předání zkušeností a seznámení odborné veřejnosti

    s výstupy projektu,

-  vytvoření brožury, která shrne výstupy projektu a seznámí čtenáře s novým systémem

    vzdělávání,

-  informování o projektu formou zpráv, článků a fotogalerií na webu www.aldr.cz s tím,

    že zde budou také umístěny elektronické verze tiskovin spojených

    s projektem – brožura a učebnice.

Akce

03.09.2024 - 05.09.2024

Wellness Hotel Bouda Máma, Pec p. Sněžkou

Školení pracovníků elektro LD