Dne 25. 5. 2020 Sněmovna schválila návrh na sjednocení sazby DPH na jízdné lanovými dráhami a lyžařskými vleky.

Asociace lanové dopravy tak dovršila své téměř dvouleté úsilí, kdy prostřednictvím přímých interpelací a jednání s poslanci PSP ČR, Senátem ČR, Ministerstvem financí ČR, Generálním finančním ředitelstvím a dalšími upozorňovala na problémy související s přijetím novely zákona o DPH a předkládala konkrétní návrhy a řešení.

29.5.2020

S velkým potěšením oznamujeme provozovatelům českých lyžařských středisek, že dne 25. 5. 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh na snížení sazby DPH na jízdné lyžařskými vleky z 15% na 10%.

Asociace lanové dopravy tak dovršila své téměř dvouleté úsilí, kdy prostřednictvím přímých interpelací a jednání s poslanci PSP ČR, Senátem ČR, Ministerstvem financí ČR, Generálním finančním ředitelstvím a dalšími upozorňovala na problémy související s přijetím novely zákona o DPH a předkládala konkrétní návrhy a řešení.  Ta nejvýznamnější jednání pak probíhala pod záštitou Fóra cestovního ruchu, které opět ukázalo svou sílu a snahu postavit se za jakýkoliv sektor v cestovním ruchu, za což patří velké uznání panu předsedovi Viliamovi Sivekovi, který se v posledních měsících podílí na záchraně českého cestovního ruchu. 

S účinností od 1. 7. 2020 dochází v souladu se zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ke změnám sazeb DPH, a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb do přílohy č. 2a k zákonu o dani z přidané hodnoty.

Připojené soubory