28.03.2022

Jakub Juračka podpořil celostátní volební konferenci Klubu českých turistů.

Prezident ALDR a předseda Výboru České unie cestovního ruchu ČR vystoupil dne 27. 3. 2022 na celostátní volební konferenci KČT.

 

Dne 27.3.2022 se v Praze uskutečnila volební konference delegátů Klubu českých turistů. Jedním z pozvaných hostů byl také ministr pro místní rozvoj PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Jakub Juračka vystoupil z pozice předsedy Výboru České unie cestovního ruchu, jíž je KČT členem.

 

"Klub českých turistů byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka. Od počátku byl Klub velice aktivní - velice rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si považovala za čest, že mohla být jeho členy. Dnes KČT sdružuje téměř 40 000 turistů po celém Česku."

Zdroj: www.kct.cz

Fotografie: Facebook České unie cestovního ruchu ČR