10.12.2020

Potvrzeno: Městské dopravní systémy a lanové dráhy pro letní provozy bez omezení!

Přinášíme Vám USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. prosince 2020 č. 1295 o přijetí krizového opatření.

 

Vláda

II. mění usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášené pod č. 511/2020 Sb.,
tak, že:
1. v bodě I.2 písmeno c) zní:
„c) užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností v souvislosti s užitím lyžařských
tratí; tím není dotčeno užití lanových drah jejich provozovateli nebo veřejností pro jiné
účely dopravy osob nebo pro účely přepravy zboží a materiálu“,
2. v bodě II.11 písmeno e) zní:
„e) zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité
konzumaci,“
3. v bodě II.13 písmeno c) zní:
„c) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat rozlévané nebo na místě
připravované nápoje,“.

Připojené soubory