06.11.2023

Na Křemešníku proběhlo letošní první školení obsluh lyžařských vleků

V sobou 4.11.2023 proběhl první termín školení obsluh a vedoucích provozu lyžařských vleků.

 

Již tradičně Vysočina zahajovala běh celkem sedmi termínů školení obsluh a vedoucích provozu lyžařských vleků napříč českými horami. Lektorem pro oblast Vysočiny a Šumavy byl již tradičně pan Tomáš Března, letos doplněný o externí odborníky z oblasti BOZP (Martin Němeček) a lan (Miroslav Mádr). Prezenčního školení se zúčastnilo přes 40 osob, které po splnění písemného přezkoušení obdrží certifikát, na základě kterého provedou interní předsezónní školení dalších pracovníků ve svých organizacích.

Školení se již tradičně zúčastnil také prezident ALDR Jakub Juračka.

Děkujeme Poutnímu hotelu Křemešník za zázemí a skvělé služby!

 

Certifikáty ze školení budou v el. podobě nahrány na profily účastníků školení do portálu ALDR.

Manuál, jak si vyzvednout certifikát zde.

V případě dotazů se obracejte na kancelář ALDR info@aldr.cz