28.02.2022

Obor cestovního ruchu není lhostejný ke stávající situaci na Ukrajině, vyjadřuje solidaritu a podporu Ukrajincům.

Možnosti zacílení podpory pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu.

Vážení členové,

 

děkujeme všem za zájem o podporu Ukrajiny a vyjádření solidarity s ukrajinskými uprchlíky.

Česká unie cestovního ruchu upozorňuje podnikatele, kteří se chtějí podílet s nabídkami pomoci pro ukrajinské občany, na možnost využít již stávající koordinované aktivity.

Z důvodu již velkého tříštění dílčích aktivit v této oblasti na podporu Ukrajiny, Česká unie cestovního ruchu nevytváří svůj samostatný projekt a partnersky podporuje aktivity Ministerstva vnitra ČR a Hospodářské komory ČR. Je také v kontaktu s agenturou CzechTourism.

Pokud máte k dispozici nabídky pomoci, můžete se obrátit na dílčí kontakty/dotazníky.

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování: konkrétní nabídky můžete posílat na e-mail Správy uprchlických zařízení MV ubytovaniukrajina@suz.cz.

Dobrovolnická pomoc: Ministerstvo vnitra vytvořilo tento dotazník pro osoby, které nabízejí dobrovolnickou pomoc občanům Ukrajiny. V případě zájmu, můžete vyplnit tento dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1LfLz_cjp1kKVTrlxodeEbwChfmhx5FhKg5U6w6nweAo/viewform?edit_requested=true

Nabídka práce: informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině https://www.mpsv.cz/documents/20142/846918/Informace+pro+zam%C4%9Bstnavatele+a+cizince+v+n%C3%A1vaznosti+na+konflikt+na+Ukrajin%C4%9B.pdf/5b98fc42-8621-1aa5-7588-3be824cc47e0; Ministerstvo práce a sociálních věcí rozšiřuje okruh pomoci pro Ukrajince a také jejich zaměstnavatele. Ti, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi. Plánuje se také rozšíření mimořádné okamžité pomoci.

 

 

 

 

 

 

 

Případně můžete se obrátit na email Hospodářské komory ukrajina@komora.cz. Zde je nabídka tříděna dle typu služby a předávána na konkrétní pomoc.

Další informace na: https://komora.cz/situaceukrajina/