08.12.2022

Osvědčení o absolvování školení obsluh lyžařských vleků.

Informace k vydávání osvědčení z prezenčních i online přezkoušení obsluh lyžařských vleků.

 

Vážení účastníci školení obsluh lyžařských vleků,

 

ve dnech 12. -14. 12. 2022 budou generovány do portálu ALDR certifikáty ze školení obsluh LV jak z prezenční, tak distanční formy.

Manuál, jak stáhnout certifikát ze školení, naleznete zde.

Certifikáty z testů zaslaných po 11.12.2022 budou generovány následující týden.

 

Za kancelář ALDR,

Adam Jarmar

sekretar@aldr.cz