14.12.2020

Potvrzeno:Česká lyžařská střediska se otevřou v pátek 18.12. 2020!

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne14.prosince 2020 č.1332 otevřou česká lyžařaská střediska své provozy následujícím omezením:

Vláda  s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do23:59 hod

II. omezuje

9.provozvlyžařských areálech tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

a)provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí řízení front tak, že zákazníci jsou řazeni do samostatných koridorů s jednosměrným postupem osob, v zástupu zasebou, srozestupy mezi osobami alespoň 2 metry svýjimkou členů domácnosti; vzájemná vzdálenost dvou koridorů od sebe je alespoň 2 metry,

b)provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí, že sedačky s krytem jsou mechanicky zajištěny proti možnosti uzavření a kabiny mají po celou dobu provozu otevřená okénka;

Připojené soubory