28.02.2019

Prezident ALDR promluvil na zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch

Ve dnech 27.-28. 2. 2019 proběhlo zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch, na kterém vystoupil prezident ALDR Jakub Juračka.

 

Ve dnech 27.-28. 2. 2019 proběhlo zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch. Prezident ALDR Jakub Juračka seznámil přítomné zástupce krajů s dvojí sazbou DPH na jízdné lanovými dráhami a lyžařskými vleky a problematikou vymezení ochranného pásma dráhy a odstraňování dřevin jako zdrojů ohrožení dráhy.

Dále z pozice místopředsedy Fóra cestovního ruchu (FCR), které Jakub Juračka na zasedání rovněž reprezentoval, předložil přítomným materiály dokládající problémy dalších členských subjektů FCR.