18.01.2019

Proběhla členská schůze Fóra cestovního ruchu

Dne 17. 1. 2019 proběhla v rámci veletrhu GO-REGIONTOUR 2019 v Brně členská schůze FCR. Za ALDR se této schůze zúčastnil sekretář Adam Jarmar.

Členské schůzi Fóra cestovního ruchu (FCR) předsedal Viliam Sivek – předseda FCR. Předmětem jednání byla kontrola plnění úkolů z minulé schůze, činnosti FCR v oblasti legislativy cestovního ruchu i aktivity ve vztahu k partnerským organizacím.

Čestné uznání za přínos v cestovním ruchu převzal z rukou Viliama Siveka prezident Asociace turistických informačních center České republiky Pavel Hlaváč.

Další jednání FCR je plánováno na měsíc únor v rámci mezinárodního veletrhu HOLIDAY WORLD 2019 v Praze (termín bude přesněn).