09.09.2020

Proběhla tisková konference k nově založené Unii horských povolání.

Dne 9. září 2020 proběhla na Petříne v Praze tisková konference k založení Unie horských povolání, které se zúčastnili zástupci zakládajících sdružení.TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE.

Tisková zpráva                                                                                                                                                                     9. 9. 2020

 

UNIE HORSKÝCH POVOLÁNÍ ČR CHCE ZVÝŠIT BEZPEČNOST NA HORÁCH

A KVALITU SLUŽEB V HORSKÉM CESTOVNÍM RUCHU

 

Zastřešující organizace sdružující jednotlivé horské profese založily Unii horských povolání, která má za cíl dosáhnout zvýšení bezpečnosti na českých horách a zlepšit kvalitu služeb v oblasti horského cestovním ruchu. Unie dále bude koordinovat užší spolupráci mezi organizacemi a nově bude zastupovat a hájit zájmy svých členů i v jednáních se státní správou a samosprávami. Zakládajícími členy Unie horských povolání jsou Horská služba ČR, Asociace lanové dopravy, Česká asociace horských vůdců, Český spolek horských průvodců, Eduski ČR.

Smyslem založení Unie horských povolání České republiky je efektivnější zastupování postojů a zájmů profesí spojených s českými horami tak, aby trvale docházelo ke zkvalitňování služeb a zvyšování bezpečnosti v oblasti horského cestovního ruchu.

Zakládajícími členy Unie se letos v únoru staly dále Česká asociace horských vůdců, která sdružuje horské vůdce, Český spolek horských průvodců, sdružující obdobně horské průvodce, profesní svaz Eduski ČR, zahrnující akreditovaná vzdělávací zařízení, lyžařské školy a instruktory lyžování a snowboardingu, dále klíčový zástupce záchranných složek v horských oblastech, tj. Horská služba ČR a v neposlední řadě Asociace lanové dopravy, sdružující provozovatele lanovek a vleků a rovněž převážné části horských areálů a lyžařských středisek,.

Díky spojení těchto pěti zastřešujících organizací do společné Unie horských povolání, získají horské profese silnější hlas a budou moci efektivněji jednat s orgány a institucemi státní správy. Unie horských povolání bude také aktivně vystupovat na profesním poli nejen v ČR, ale i v zahraničí.  

„Cílem Unie horských povolání ČR (Unie) je sdružování organizací, která reprezentují horská povolání, v jeden zastřešující celek, který bude zastupovat, prosazovat a chránit jejich zájmy a současně vytvoří prostor pro užší spolupráci mezi nimi.“ komentuje založení Unie její předseda Ladislav J. Janků, odpovědný rovněž za oblast činnosti instruktorů lyžování a lyžařských škol.

„Chceme se v rámci Unie i aktivněji podílet na řešení problematiky zastoupených členů, a to i v legislativní oblasti.“ dodává Michal Lollok, místopředseda Unie za oblast horských vůdců.

Jednou z hlavních oblastí, kde chce nově vzniklá Unie hrát klíčovou úlohu, je oblast kvality vzdělávání v oblasti svých profesních kvalifikací. „Chceme dosáhnout nejen zvýšení kvality služeb v oblasti horského cestovního ruchu, a tím i přínos a vyšší ochranu pro spotřebitele, ale i zvýšení bezpečnosti při provozování daných činností.“ říká místopředseda Unie odpovědný za provozovatele lanové dopravy Jakub Juračka.

„Je třeba zvýšit důvěru veřejnosti v horské profese, u kterých jsou v sázce zdraví i životy klientů, k tomu považujeme za nezbytné standardizovat příslušné kvalifikace a nastavit co nejvyšší úroveň vzdělání“, komentuje snahy Unie za horské vůdce místopředseda Karel Kříž.

K tomu na závěr doplňuje ředitel Horské služby ČR Patrik Jakl: „Horská služba vstoupila do tohoto projektu v souladu s vládním prohlášením. Očekávám, že dojde ke zvýšení bezpečnosti a pohybu lidí na horách a začne se více dbát i na prevenci a lidé začnou více vnímat nebezpeční hor. Očekávám, ale také jednotný přístup k metodice a vzdělávání.“