10.10.2011

- elektronizace evidencí provozu LV. Termíny a místa školení naleznete v přiložené přihlášce.