Termín: 20.09.2016 - 22.09.2016

Místo konání: Hotel Atlas Čenkovice

Školení je určeno pro všechny osoby pověřené řízením činnosti a činností na elektrickém zařízení lanových drah. Je zaměřeno na aktuální informace z oblasti legislativy a technických norem. Náplní je i souhrnná informace pro získání či obnovení elektrotechnické kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a vyhlášky č. 100/1995 Sb. pro osoby znalé a osoby znalé s vyšší kvalifikací (vedoucí provozu, techniky, projektanty, údržbáře, osoby odpovědné za elektrická zařízení atd.), resp. pro pracovníky, kteří v oblasti elektrických zařízení lanových drah provádějí související činnost (zasněžování, osvětlení svahů atd.)

MÍSTO ŠKOLENÍ

Hotel ATLAS

Čenkovice čp. 67, 
561 64 Čenkovice 
pošta Jablonné nad Orlicí
GPS: 50°0'52.583"N, 16°41'34.779"E

NÁPLŇ A PŘEDMĚT ŠKOLENÍ

a) Aktuální požadavky právních předpisů v rozsahu potřebném pro oblast elektro horských středisek (právní předpisy v platném znění - zákon č. 262/2006 Sb., zákon č.309/2006 Sb., zákon č.22/1997 Sb., zákon č.458/2000 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. ad.) zákon č.90/2016Sb.

b) Aktuální požadavky právních předpisů v rozsahu potřebném pro oblast elektro lanových drah (právní předpisy v platném znění - zákon č. 266/1994 Sb., nařízení vlády č. 70/2002 Sb., vyhláška č. 100/1995 Sb., vyhláška č. 101/1995 Sb., vyhláška č. 177/1995 Sb. ad., vyhláška č.16/2012 Sb.)

c) Rekapitulace požadavků technických norem, které se týkají el. zařízení lanových drah - ČSN EN 1709, ČSN 33 3570 ed.2 ad.  Požadavky norem, které řeší problematiku lanových drah a byly vydány v roce 2016-ČSN EN 13223, ČSN EN 13243, ČSN EN 12921-1.

d) Nejčastější závady zjištěné pracovníky odboru elektrických zařízení Drážního úřadu Praha při kontrolách provozovaných lanových drah. Přehled základních povinností osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky el. zařízení v provozu lanových drah.

e) Základní požadavky na elektrická zařízení a ochranu před bleskem v rozsahu potřeby elektrotechniků.

f) Rozbor požadavků nových ČSN vydaných a připravovaných na vydání v roce 2015 a 2016. Upřesnění požadavků těchto norem na zařízení lanových drah.

g) ČSN EN 50110-1 ed.3 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky, platnost od června 2015 (nové požadavky na obsah Místního provozního bezpečnostního předpisu)

h) Odpovědi na nejčastější dotazy (kvalifikace pracovníků, dokumentace, obsah MPBP, vnější vlivy, revize spotřebičů, barvy vodičů, sdělovačů, ovládačů, prozatímní zařízení na lanových drahách atd.)

i) Příprava na zkoušky elektro dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. a případně dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Řízená diskuse.

Na závěr školení budou dle požadavků umožněny zkoušky osob pro získání nebo prodloužení platnosti osvědčení osob znalých nebo znalých s vyšší kvalifikací a projektantů pro činnost na určeném technickém zařízení dle vyhlášky č.100/1995 Sb. Doporučená lhůta na opakování zkoušky je tři roky.

Zájemcům o zkoušku pro získání nebo prodloužení kvalifikace pro činnost na vyhrazených elektrických zařízeních a hromosvodech dle vyhlášky 50/1978 Sb. doporučujeme při zahájení školení zakoupit studijní materiály. Vyhláškou určená lhůta pro opakování zkoušky je tři roky. Z organizačních důvodů je nutno oznámit požadavek na zkoušky předem.

VÝSTUP ZE ŠKOLENÍ

Všem osobám, které se účastní školení, bude na závěr vydáno osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru elektro, a to ve smyslu požadavku zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 50110-1 ed.3.

Osobám, které úspěšně absolvují zkoušku dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., bude vydán protokol o zkoušce a osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti na elektrickém zařízení a ochraně před bleskem na lanových drahách.

Osobám, které úspěšně absolvují zkoušku dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., bude vydán zápis o zkoušce a osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti na elektrickém zařízení do 1000 V a hromosvodech.

 

Odborný garant:

Jiří Hemerka, dipl. tech.,Solid Elektro Team Olomouc, inspektor UTZ

PhDr. Ing. Pavel Kejha, Lanová dráha Petřín

Organizační garant: Asociace lanové dopravy

 

PROGRAM ŠKOLENÍ

Úterý 20. 9. 2016

11:30 – 12:30 příjezd, prezence, ubytování

12:30 – 13:30 oběd

13:30 – 18:00 přednášky

18:00 – 19:00 večeře

19:00 - neformální diskuse

Středa 21. 9. 2016

07:00 – 09:00 snídaně

09:00 – 13:00 přednášky

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 18:00 exkurze

18:00 – 19:00 večeře

19:00 - neformální diskuse

Čtvrtek 22. 9. 2016

07:00 – 09:00 snídaně

09:00 – 10:00 přednášky

10:00 – 13:00 písemné testy, ústní zkoušky, vyhodnocení, závěr

 

Přihlásit se na školení, resp. ke zkouškám je možné prostřednictvím e-shopu ALDR. Postup objednání školení je stejný, jako např. při objednávání školení obsluh lyžařských vleků – manuál naleznete zde: http://www.aldr.cz/doc/ae805f40-1c2c-11e2-b74c-52540021ce28/@@download.

Školné činí dle kalkulace pro ČLENA ALDR 899,- Kč (vč. DPH), pro NEČLENA ALDR 1139,- Kč (vč. DPH). 

Poplatek za zkoušku dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. činí dle kalkulace pro ČLENA ALDR 349,- Kč, pro NEČLENA ALDR 459,- Kč.

Poplatek za zkoušku dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. činí dle kalkulace pro ČLENA ALDR 499,- Kč, pro NEČLENA ALDR 629,- Kč. Uvedené ceny za zkoušku jsou včetně DPH.

Ubytování a stravování ve formě plné penze Vám zprostředkujeme v Hotelu Atlas v Čenkovicích (Čenkovice č.p. 67, 561 64 Čenkovice, GPS: 50°0'52.583"N, 16°41'34.779"E) na základě závazných přihlášek. Cena za osobu/pobyt činí 1600,- Kč (vč. DPH). Během přednášek bude účastníkům poskytnuto drobné občerstvení.

ÚHRADA ZA ŠKOLENÍ: Na základě objednávky v eshopu zaplaťte prosím celkovou částku za objednané služby na účet ALDR s.r.o. u KB v Praze 3 č. 35-105240297 / 0100 (variabilní symbol platby je shodný s číslem objednávky).

Informace pro nové účastníky školení: prosím zašlete na e-mailovou adresu info@aldr.cz, popř. vezměte s sebou na školení kopii dokladu o vzdělání, kopii osvědčení dle vyhl. 50/1978 Sb., potvrzení praxe a zdravotní potvrzení dle vyhl. 101/1995 Sb.

 

Informace podává: Bc. Adam Jarmar (tel.: 773 511 051) – ALDR s.r.o., U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3, e-mail: info@aldr.cz, sekretar@aldr.cz

 

OBJEDNAT ŠKOLENÍ