03.09.2020

Vznikla Unie horských povolání (UHP)

Zastřešující organizace sdružující jednotlivé horské profese založily Unii horských povolání, která má za cíl dosáhnout zvýšení kvality služeb v oblasti horského cestovním ruchu. Zakládajícími členy Unie horských povolání jsou Horská služba ČR, Asociace lanové dopravy, Česká asociace horských vůdců, Český spolek horských průvodců, Eduski ČR.

 

Dne 9. září 2020 proběhne v Praze tisková konference k založení Unie horských povolání, jíž se zúčastní také prezident ALDR Jakub Juračka - jeden ze zakládajících členů. ALDR tak po založení Fóra cestovního ruchu (FCR) stála u zrodu dalšího významného subjektu, který cílí na zkvalitnění služeb, vzdělávání a bezpečnosti v sektoru horského cestovního ruchu.