20.03.2019

Asociace lanové dopravy, z.s. obhájila certifikát ČSKS

ALDR úspěšně prošla recertifikací Českého systému kvality služeb a obhájila certifikát kvality I. stupně s platností do roku 2022.

 

Asociace lanové dopravy (ALDR) obhájila certifikát kvality I. stupně Českého sytému kvality služeb.

Kancelář ALDR tak pokračuje ve zvyšování kvality poskytovaných služeb a v duchu ČSKS zdokonaluje jednotlivé kroky ve svých činnostech.

ALDR byla jednou z organizací, která stála u zrodu a zavádění Českého systému kvality služeb do prostředí českého cestovního ruchu a i nadále ho podporuje. Je také autorem jediného nezávislého hodnotícího standardu technického předpokladu lyžařských středisek pro vstup do procesu certifikace ČSKS – Klasifikace lyžařských středisek.