09.04.2024

Školení pro vedoucí provozu lanových drah proběhne v Říčkách v O.h.

Informace k periodickému školení vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců, které proběhne v termínu 13.-15. 5. 2024


Školení vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců
ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb.,o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

13. 5. – 15. 5. 2024 (pondělí-středa)
Wellness Hotel Říčky
Říčky v Orlických horách

 

Místo školení:

Wellness Hotel Říčky
Říčky v Orlických horách 254,
517 61 Říčky v Orlických horách

www.hotelricky.cz

 

Obsah školení:

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, a změny na vozech LD.

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).

Vyhláška č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb. a vyhlášky č. 130/2017 Sb.

Vyhláška č. 177/ 1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58 /2013 Sb. vyhlášky č. 8/2015 Sb. a vyhlášky č. 117/2017 Sb.

Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES, který vstoupil v platnost 21. 4. 2018.

A další.

 

Přednášející:

Zástupci Ministerstva dopravy ČR

Zástupci Drážního úřadu ČR

a další hosté a partnerské organizace.

 

Program:

Pondělí 13. 5. 2024

12:00 – 14:00     Příjezd, ubytování, prezence, oběd

14:00                  Zahájení školení

14:00 – 19:00     Odborné přednášky – odpolední blok

19:00                   Večeře

od 20:00             Samostudium

 

Úterý 14.5.2024

07:00-08:30         Snídaně

08:30-12:30         Odborné přednášky – dopolední blok

12:30-13:30         Oběd

14:00 -17:00        Exkurze, doprovodný program

19:00                   Večeře

Od 20:00              Samostudium, příprava na závěrečé přezkoušení

 

Středa 15. 5. 2024

07:00-08:00         Snídaně

08:00-09:00         Odborné přednášky – ranní blok

9:00                     Státní zkouška pro profesní kvalifikaci Vedoucí provozu lanové dráhy (kód 23-059-M)

Zakončení školení, odjezd

Změna programu vyhrazena.

 

Výstup ze školení:

A) Certifikát o účasti dokládající absolvování školení v plném rozsahu a seznámení s aktuální legislativou.
B) Státní závěrečná zkouška pro získání kvalifikace Vedoucí provozu lanové dráhy (kód 23-059-M). Podrobnosti o profesní kvalifikaci včetně kritérií pro úspěšné splnění naleznete na portálu Národní soustavy kvalifikací, nebo také v těchto doplňujících informacích.

 

Cena školení:


Poplatek za školení pro členy ALDR: 2.799 Kč vč. DPH

Poplatek za školení pro nečlenské organizace: 3.899 Kč vč. DPH

 

Státní závěrečná zkouška pro získání profesní kvalifikace Vedoucí provozu lanové dráhy:

Pro členy ALDR 5.000 Kč vč DPH (každý druhý účastník od členského provozovatele má zkoušku ZDARMA)

Pro nelčenské organizace 10.000 Kč vč. DPH

 

Ubytování s plnou penzí včetně občerstvení během přednášek: 4.399 Kč vč. DPH

 

Podmínky pro uplatnění členských slev:

Členská organizace ALDR (uhrazený členský příspěvek na 2024)

 

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLENÍ:

 

Vyplněné přihlášky prosím zasílejte výhradně na info@aldr.cz nejpozději do 30. 4. 2024.